Ανατολή


Français Est
Allemand Osten
Anglais East
Arabe شرق
Chinois
Espagnol este
Italien Est
Portugais este
Roumain Est
Russe Bосток
Soninké Kinbakka
Tamoul கிழக்கு
Turc Dogu
Ukrainien Східγεωγραφία γυμνάσιο Δημοτικό