Ανατολή


Français Est
Albanais lindje
Allemand Osten
Anglais East
Arabe شرق
Chinois
Espagnol este
Italien Est
Portugais este
Roumain Est
Russe Bосток
Soninké Kinbakka
Tamoul கிழக்கு
Turc Dogu
Ukrainien Східγεωγραφία γυμνάσιο Δημοτικό