ஆராய்ச்சி செய்தல்

யார்மொழிபொருட்கள்புவியியல் பாடம்பிரஞ்சுபாடங்கள்பள்ளிப்பருவம்நேரங்கள்நிறங்கள்நிர்வாகம்சேர்க்கைகள்செயல்பாடுகள்குடும்பம்கல்வி சுற்றுலாக்கள்கற்றல்கணக்குஉணவுஉணர்ச்சிகள்உடல்நலம்இடம்ஆடைகள்அழைப்புகள்நடத்தை

யார்

படங்களை காட்டுதல்
பிள்ளை
சிறுவன்
ஆசிரியை
ஆசிரியர்
தலைமை ஆசிரியர்
தோட்டக்காரர்
மாணவர்
நண்பி
ஆசிரியர்
பள்ளி தலைமையுடன் சந்திப்பு
நிகழ்த்துனர்
பள்ளி செவிலியர்
குழந்தை பாதுகாவளர்
சிறுமி
நண்பன்
ஆசிரியை
நிகழ்த்துனர்
தோட்டக்காரம்மா
கல்வி உதவியாளர்
பள்ளி செவிலியர்
நர்சரி நிபுணர்
நர்சரி இயக்குனர்
நர்சரி இயக்குனர்
உயர்நிலைப் பள்ளியை நடத்தும் பள்ளி நிர்வாக அதிகாரி
உயர்நிலைப் பள்ளியை நடத்தும் பள்ளி நிர்வாக அதிகாரி
மேற்பார்வையாளர்
ஆசிரியர்
ஆசிரியை
கல்லூரி அதிபர்
கல்லூரிப் பொறுப்பாளர்
கல்லூரி (பெண்) அதிபர்
(பெண்)மேற்பார்வையாளர்
பள்ளி துணை முதல்வர்
மாணவர் பிரதிநிதி
பெற்றோர் பிரதிநிதி
சமூக சேவகர்
நண்பர்கள்
சிறுமிகள்
சிறுவர்கள்

மொழி

படங்களை காட்டுதல்
மொழி
என்ன மொழி நீங்கள் பேசுகிறீர்கள்?
இருமொழி
ஜெர்மன் பாடம்
ஆங்கிலம் பாடம்
அராபியன் பாடம்
ஸ்பானிஷ் பாடம்
இத்தாலியன் பாடம்
போர்ச்சுகீஸ் பாடம்
ருஸ்சியன் பாடம்

பொருட்கள்

படங்களை காட்டுதல்
தொலைக்காட்சி
பொருட்கள்
விருப்பப் பொருள்
விருப்பப் பொருள் பை
ரப்பர் நிப்பிள்
கணினி
பை
கைப்பேசி
தூரிகை
அகராதி
உங்கள் பிள்ளையிடம் இருக்க வேண்டியது
நீங்கள் வாங்கி வர வேண்டியது
ஆவண உரை
கத்தரிக்கோல்
பள்ளிப் பை
ஃபைல்
வட்டாரி
உபகரணப்பெட்டி
வீட்டுப் பாட குறிப்பேடு
சிறிய கரும்பலகை
வரைவு குறிப்பேடு
கணிப்பான்
மூலைமட்டம்
பசை
தாள்
பெண்டிங் ஸ்டிக்
அழிப்பான்
பால்புட்டித் தூரிகை
பிரிப்பான்கள்
பாடப்புத்தகம்
காகிதம்
அடிமட்டம்
சீவிலிக்கூடு
குறிப்பேடு
பேனா
பென்சில்

புவியியல் பாடம்

படங்களை காட்டுதல்
சமுத்திரம்
மலை
பூமி
கண்டம்
காலநிலை
கிழக்கு
நதி
கிராமப்புறம்
காடு
நாட்டின் எல்லை
மக்கள் தொகை
உலகம்
நிலத்தோற்றம்
சமதரையற்ற
குடியிருப்பவர்கள்
துருவங்கள்
கடலோரம்
கடல்
வடக்கு
மேற்கு
நாடு
ஆறு
தெற்கு
உலகஉருண்டை
உலகப்படம்
வரைபடம்

பிரஞ்சு

படங்களை காட்டுதல்
உயிரெழுத்து மெய் அல்லது உயிர்மெய்யெழுத்துக்கலை ஒரே குரல் உமிழ்வில் உச்சரிக்கப்படுவது
சொல்வதெலுதல்
ஒரு வினைச்சொல்லின் இணைப்பைப் படிப்பது அல்லது எழுதுவது
இணைத்தல்
இலக்கணம்
எழுத்து
இணைப்புச்சொல்
பெயரடை
இறந்தகால வடிவம்
வாக்கியம்
நிறுத்தற்குறிகள்
அதன் பொருளை முடிக்க அல்லது தெளிவுபடுத்த மற்றொரு வார்த்தை அல்லது மற்றொரு முன்மொழிவுடன் இணைக்கப்பட்ட சொல் அல்லது முன்மொழிவு
இன்னொன்றை தீர்மானிக்கும் சொல்
பெண்பால்
எதிர் காலம்
ஆண்பால்
சொல்
ஒரு நபர் விலங்கு அல்லது ஒரு பொருளைக் குறிக்க பயன்படுத்தப்படும் சொல்
ஒரு தனிநபர் அல்லது ஒரு பொருளைக் குறிக்கும் பெயர்
இறந்தகால வடிவம்
பன்மை
ஒருமை
எழுவாய்
வினைச்சொல்
உயிரெழுத்துக்களின் உச்சரிப்பில் உள்ள வேறுபாடுகளைக் குறிப்பிட அல்லது இரண்டு சொற்களை வேறுபடுத்துவதற்கு (பிரெஞ்சு மொழியில்) கிராஃபிக் அடையாளம்
பிரததிப் பெயர்ச் சொற்கள்
வாக்கியங்களின் வகைகள்
இலக்கியப் பாடம்
எழுத்துக்கூட்டல்
கட்டுரை
இந்த வார்த்தைக்கு தமிழ்ச் சொல் இல்லை (ce mot n’existe pas en tamoul)
நிகழ் காலம்
இறந்தகால வடிவம்

பாடங்கள்

படங்களை காட்டுதல்
காட்சி கலைகள்
பிரஞ்சு
கணக்கு
காட்சி கலை
ரசாயனப் பாடம்
குடிமை கல்வி
புவியியல் பாடம்
வரலாறு பாடம்
பாடங்கள்
இயற்பியல்
விஞ்ஞானம் பாடம்
தொழில்நுட்ப பாடம்

பள்ளிப்பருவம்

படங்களை காட்டுதல்
ஆரம்ப பள்ளி
அறிமுக வகுப்பு
முதல் நிலை
இடை நிலை
பெரிய நிலை
தயார் நிலை வகுப்பு
12 மாதம் முதல் 24 மாதம் வரை உள்ள குழந்தைகள்
இரண்டாம் வகுப்பு (7 8 வயது பிள்ளைகள்)
மூன்றாம் வகுப்பு (8 9 வயது பிள்ளைகள்)
நான்காம் வகுப்பு (9 10 வயது பிள்ளைகள்)
ஐந்தாம் வகுப்பு (10 11 வயது பிள்ளைகள்)
ஆறாம் வகுப்பு (11 12 வயது பிள்ளைகள்)
ஏழாம் வகுப்பு (12 13 வயது பிள்ளைகள்)
எட்டாம் வகுப்பு (14 15 வயது பிள்ளைகள்)
ஒன்பதாம் வகுப்பு (15 16 வயது பிள்ளைகள்)
பத்தாம் வகுப்பு (16 17 வயது பிள்ளைகள்)
ஒத்துப்போதல்
24 மாதம் முதல் 3 வயது வரை உள்ள குழந்தைகள்
2 5 மாதம் முதல் 12 மாதம் வரை உள்ள குழந்தைகள்
பள்ளிக்கும் பெற்றோருக்கும் இடையிலான தொடர்பு குறிப்பேடு
பாடசாலை நல்வரவு
பெற்றோர் பிரதிநிதிகளின் தேர்தல்
பள்ளி கவுன்சில்
கல்வி வெற்றி
தனிப்பட்ட உதவி ஆதரவு

நேரங்கள்

படங்களை காட்டுதல்
நேரங்கள்
இன்று
நாளை
நேற்று
பகல்
மத்தியானம்
பிற்பகல்
சாயங்காலம்
திங்கள்
செவ்வாய்
புதன்
வியாழன்
வெள்ளி
சனி
ஞாயிறு
நிகழ்காலம்
வரவில்லை
வரவில்லை
நேரத்திற்கு
தாமதம்
திறக்கும் நேரம்
மூடும் நேரம்
விடுமுறை
பள்ளி இல்லை
பள்ளியில் போராட்டம்
பள்ளி தொடங்கும் நேரம்
உங்கள் குழந்தையை அழைத்துபோக வரவேண்டிய நேரம்
சிறுவர் இல்லம் மூடப்பட்டுள்ளது
பகிஷ்கரிப்பில்
உள்ளே போக
…மணிக்கு மூடப்படும்
கடந்த வாரம்
அடுத்த வாரம்
கடந்த மாதம்
அடுத்த மாதம்
…மணிக்கு பாடங்கள் தொடங்கும்
… மணிக்கு திறக்கப்படும்
வெளியே போக
குழந்தைகள் காப்பகம் பூட்டு
மதிய இடைவேளை

நிறங்கள்

படங்களை காட்டுதல்
நிறங்கள்
வெள்ளை
நீலம்
மஞ்சள்
கறுப்பு
செம்மஞ்சள்
இளஞ்சிவப்பு
சிவப்பு
பச்சை
ஊதா

நிர்வாகம்

படங்களை காட்டுதல்
பழகுவதில் பிரச்சனைகள்
புகைப்படம் எடுப்பதற்கும் அத​னை பிரயோகப்படுத்துவதற்கும் அனுமதித்தல்
இது சாதாரணமானது
முக்கியமான
தேவையான
தனிப்பட்ட வரவேற்பு திட்டம் ( நோய் உள்ள குழந்தைகளுக்கு)
அனுமதிக்கப்பட்டவர்கள்
தாய் சேய் நலன்புரி நிலையம்
அவசரமான
வீட்டு உதவி கொடுப்பனவு
பள்ளி காப்பீடு
அவர்களின் குழந்தைகளுடன் கல்விப் பாத்திரத்தில் சிரமப்படும் பெற்றோருக்கு ஆதரவளிப்பதை நோக்கமாகக் கொண்ட நடவடிக்கைகள்
காப்பீடு சான்றிதழ்

சேர்க்கைகள்

படங்களை காட்டுதல்
ஆவணங்கள்
புகைப்படம்
விலை
சேர்க்கை
கையெழுத்து
தேதிக்கு முன் சேரவேண்டும்
உணவகத்தில் சேர
ஆரம்ப பள்ளியில் சேர
மழலையர் பள்ளியில் சேர
உணவகத்தில் பதிவு செய்யவும்
உங்கள் பிள்ளை பதிவு பதிவுசெய்யப்பட்டுள்ளார்
உங்கள் பிள்ளை பதிவு செய்யப்படவில்லை
உங்களுக்கு வேறு கேள்விகள் உண்டா?
உங்களுக்கு உதவி தேவையா?
நீங்கள் தேர்வு செய்யுங்கள்
சேர்க்கைகள்
பள்ளியில் சேருவதற்கான விண்ணப்ப படிவம்
கல்லூரியில் பதிவு செய்தல்
மேல்நிலைப் பள்ளியில் பதிவு செய்தல்
குழந்தைகள் காப்பகத்தில் பதிவு செய்தல்

செயல்பாடுகள்

படங்களை காட்டுதல்
செயல்பாடுகள்
கூட்டுப்பாடல்
தசை வலுப்படுத்தும் உடற்பயிற்சி
ஓவியம்
கதைகள்
பாடல்
பள்ளி நேரத்திற்குப் பின் நடக்கும் செயல்பாடுகள்
நடனம்
பொழுதுபோக்குகள்
விளையாட்டு
விளையாட்டுகள்
வரைதல்
இசை
அணி விளையாட்டு
படக்கதை புத்தகம்
விளையாட
பகல் உறக்கம்
விளையாட்டுப்பொருட்கள்
பந்து
புத்தகம்
பிறந்தநாள்
குடும்ப பொழுதுபோக்கு விளையாட்டுகள்
விளையாட்டு நடவடிக்கைகள்
வழக்கமாக தூங்க​வைக்கும் நேரம்
மாணவர்கள் ஓய்வெடுக்கும் நேரம்
நீச்சல் தடாகம்

குடும்பம்

படங்களை காட்டுதல்
குடும்பம்
பெற்றோர்கள்
தாய்
தந்தை
சகோதரன்
சகோதரி
தாத்தா பாட்டி
பாதுகாவலர்
பிள்ளை யாருடன் வசிக்கிறார்?
தனி ஆசிரியை
மச்சாள்
மச்சான்
அத்தை
மாமா
தாத்தா
பாட்டி
மகன்
மகள்

கல்வி சுற்றுலாக்கள்

படங்களை காட்டுதல்
திரைப்படம்
வேடிக்கை விளையாட்டுக்கான வட்டரங்கு
நிகழ்ச்சி
பயணம்
கட்டணம் உண்டு
இலவசம்
பொது போக்குவரத்தில்
நடந்து
பேருந்து
மின்சார தொடர்வண்டியில்
பங்கு பெற தேவையானது
நீங்கள் எங்களோடு வர முடியுமா?
நாங்கள் ஒரு நிகழ்ச்சியைப் பார்க்க செல்லுகிறோம்
நாங்கள் அருங்காட்சியகம் செல்லுகிறோம்
பள்ளி சுற்றுலா
பண்ணை
சாலையை கடப்பது
இயற்கை
கல்வி சுற்றுலாக்கள்

கற்றல்

படங்களை காட்டுதல்
கற்றல்
புரிந்துகொள்ள
வரைய
பேச
எழுத்து
உங்கள் பிள்ளைக்கு படிப்பதில் சிரமம் இருக்கிறது
கற்றுக்கொள்ள
கேட்க
எழுத
விவரிக்க
உங்கள் பிள்ளையின் படிப்பில் முன்னேற்றம் இருக்கிறது
படிக்க
படித்தல்
உங்கள் பிள்ளை விரைவில் கற்கிறார்
கவனம் செலுத்துவது
மனப்பாடம் செய்ததை சத்தமாக சொல்வது
கேள்வி கேட்பது
ரத்து செய்ய வார்த்தையில் ஒரு கோட்டை கீறுவது
இணைப்பது
கையை உயர்த்துவது
வீட்டு பாடம்
மதிப்பிடுடதல்
உட்காருவது
எழுத்துக்கள்
எழுத்துக்கூட்டுதல்
படிக்க
அடுக்க​
பதில் சொல்ல
உச்சரிக்க​
கவனிக்க
ஒழுங்கு செய்ய​
கற்பனை செய்ய​
விளங்கப்படுத்த
கற்பனையாக உருவாக்க
ஒழுங்கு படுத்த​​
தேட
விவரிக்க
சிந்திக்க​
ஒப்பிட்டுப் பார்க்க​
முழுமையாக்க
பதில்
பாடம்
எழுத்து மூலம்
வாய்வழியாக
வைக்க​
அடிக்கோடிடுதல்
இலக்கமிட
வட்டம் போட
சதுரம் போட
கண்டுபிடிக்க
பழக்கங்கள்
உச்சரிப்பு
ஒலி
சொல் அகராதி
பக்கம்
விடை காண்
சொற்கள்
வணக்கம்
நன்றி
சென்று வருகிறேன்

கணக்கு

படங்களை காட்டுதல்
எண்ண
கூட்டல்
கழித்தல்
பெருக்குதல்
பிரித்தல்
இந்த வார்த்தைக்கு தமிழ்ச் சொல் இல்லை (ce mot n’existe pas en tamoul)
கோடு போட​​
கூட்ட
கணக்கு
சதுரம்
வட்டம்
இலக்கம் (1 முதல் 9 வரை)
வகுக்க
நெடுவரிசை
வடிவியல் பாடம்
நீளம்
உயரம்
அகலம்
அளவீடு
அளவுகள்
பெருக்க
இலக்கம் (10-க்கு மேல்)
பலகோணம்
கணக்கு போட
வசனக்கணக்கு
செவ்வகம்
கழிக்க
முக்கோணம்
எண்ணுதல்
பரப்பளவு
பரப்பளவு
கோட்டுத்துண்டு
இணைகோடு
செங்குத்துக்கோடு
சுற்றளவு
பாதி
இருமடங்கு
வடிவம்
கோணம்
வடிவங்கள்

உணவு

படங்களை காட்டுதல்
உணவு
உணவகம் இல்லை
காலை உணவு
மதிய உணவு
நொறுக்குத் தீனி
இரவு உணவு
குட்டிப்பது
சாப்பிடுதல்
இனிப்பு வகைகள்
பழங்கள்
பால் பொருட்கள்
காய்கறிகள்
ரொட்டி
மீன்
இறைச்சி
ஒவ்வாமை
பிள்ளை காலையில் உண்ண வேண்டும்
மசித்த பழம்
பால்புட்டி
பள்ளியில் மதிய உணவு சாப்பிட விட​
தாய்ப்பால் தருவது
பால்புட்டி கொண்டுவரவும்
சுற்றுலா
மசித்த​ உணவு
சிறுசிறு துண்டுகளாக நறுக்கிய உணவு
அரைத்த உணவு
பன்றி இறைச்சி இல்லாமல்
இறைச்சி இல்லாமல்
தயிர்
தண்ணீர்
பாலாடைக்கட்டி

உணர்ச்சிகள்

படங்களை காட்டுதல்
எரிச்சல்
கோபம் அடைதல்
வருந்துவது
கவலை
வருத்தம்
சந்தோஷம்
பயம்
பொறாமை
கோபம்
கூச்ச சுபாவம்
உணர்ச்சிகள்
சந்தோஷம் / மகிழ்ச்சி
அவமானம்
வெறுப்பு
அன்பு
சோகம்
கோபம்
அமைதி

உடல்நலம்

படங்களை காட்டுதல்
மருத்துவர்
பேச்சு சிகிச்சை நிபுணர்
உளவியலாளர்
விபத்து
வீக்கம்
காயத்தை சுத்தப்படுத்துதல்
கட்டு
களிம்பு
தீயணைப்புத் துறை
பற்கள்
காதுகள்
கண்கள்
ஆஸ்துமா
பேன்
சுய கட்டுப்படுத்தல்
தொற்று
தொற்று
கொரோனா தொற்று பேய்
காய்ச்சல்
காயங்கள்
வெட்டு
வலி
தலை வலி
வயிற்று வலி
வருத்தம்
உடல்நிலை சரியில்லை
இரத்தம்
மூக்குக்கண்ணாடி
மருந்துகள்
மருந்துச்சீட்டு
அவசர சிகிச்சை
தடுப்பூசிகள்
மருத்துவச் சந்திப்பு
மருத்துவரிடம் செல்ல வேண்டும்
சிகிச்சை
சுகவீனம்
துடைக்கும் பஞ்சு
மருத்துவ சான்றிதழ்
புதிய களிம்பு
களைப்படைந்து
தொண்டை
பிள்ளை ஒழுங்காகத் தூங்கினதா ?
பிள்ளைக்கு காய்ச்சல் இருக்கிறதா ?
பிள்ளைக்கு உடம்பு சரியில்லையா ?
காய்ச்சல் மாத்திரை “பாராசிட்டமால்”
நோய் அறிகுறி
வெப்பநிலை
தடுப்பூசி போடுதல்
தூக்கம்
குழந்தையின் சுகாதார புத்தகம்
தடுப்பூசி புத்தகம்
பேச்சு சிகிச்சை உதவியாளர்
மாதவிடாய்
உடல்நலம்

இடம்

படங்களை காட்டுதல்
இடம்
வரவேற்பு
நூலகம்
தாழ்வாரம்
விளையாட்டு மைதானம்
தூங்கும் அறை
அலுவலகம்
நாற்காலி
கதவு
சட்டைதூக்கி
குப்பைத் தொட்டி
மேசை
எழுத்து பலகை
அரசு நூலகம்
நகர மையம்
வீடு
நுழைவாயில்
முற்றம்
கழிப்பறைகள்
வகுப்பறை
இருக்கை
உணவகம்
மழலையர் வகுப்பு
பள்ளி
திறந்தவெளி இடம்
உடை மாற்றும் அறை
உணவகம்
கல்லூரி
மேல்நிலைப் பள்ளி
வரைபடம்
சாப்பிடும் இடம்
விளையாட்டு அரங்கம்
வலது
இடது
உடல்தூய்மை
ஆசிரியர் இல்லாத போது மாணவர்கள் இருக்கும் வகுப்பறை
சிறுவர் இல்லம்
தோட்டம்

ஆடைகள்

படங்களை காட்டுதல்
குழந்தை இடைத் துணி
ஆடைகள்
மாற்று உடைகள்
விளையாட்டு காலணிகள்
தொப்பி
கோட்
பாதுகாப்பு உடை
விளையாட்டு ஆடைகள்
கழுத்துத்துண்டு
கையுறை
உடை களைதல்
உடை உடுத்துதல்
காலுறை
பாதணி
ரவிக்கை
உள்உடுப்பு
பாவாடை
முழுக்கால்சட்டை
ஸ்வெட்டர்
rechange
மாற்று உடை
சட்டை
உடைமாற்ற
காலணிகள்
நீச்சலுடை

அழைப்புகள்

படங்களை காட்டுதல்
ஒரு கதை சொல்ல வாருங்கள்
அழைப்புகள்
சந்திப்புகள்
பெற்றோருடன் சந்திப்பு
பள்ளி தலைமையுடன் சந்திப்பு
தலைமை ஆசிரியருடன் சந்திப்பு
உங்களுக்கு ஒரு சந்திப்பு இருக்கிறது
நீங்கள் சந்திக்கவேண்டுமா
நீங்கள் … மணிக்கு வர முடியமா?
பெற்றோர்களின் சந்திப்பு
ஆண்டு விழா
கெர்மெஸ் விழா
கட்டாயமில்லை
அவசியம் பங்கேற்க வேண்டும்
கல்லூரி (பெண்) அதிபருடன் கூட்டம்
கல்லூரி அதிபருடன் கூட்டம்
ஆசிரியர்களுடன் கூட்டம்
பள்ளி ரிப்போர்ட் விநியோகம்
உங்களால் வர முடியுமா?
நீங்கள் அழைக்கப்பட்டுள்ளீர்கள்

நடத்தை

படங்களை காட்டுதல்
நடத்தைப் பிரச்சினைகள்
நடத்தை
அரட்டை செய்வது
தண்டனை
வரிசையில் நிற்பது
நடத்தை
முரட்டுத்​தனமாக
அனுமதிக்கப்பட்ட
வெளியேற்ற
உரிமை
தொந்தரவு செய்ய
அடிக்க
அருமையான
துடுக்கு
தடைசெய்யப்பட்ட
பொய்
தண்டடிக்க
விதிமுறைகள்
சண்டை போட
உண்மை
கடமை