இரவு உணவு


Français dîner
Albanais darkë
Allemand Abendessen
Anglais dinner
Arabe عشاء
Chinois 晚餐
Espagnol cena
Grec βραδινό
Hébreu ארוחת ערב
Italien cena
Portugais jantar
Roumain cină
Russe ужин
Soninké ñaaxame
Turc akşam yemeği
Ukrainien вечеряஆரம்ப பள்ளி உணவு கல்லூரி மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு