ஒரு வினைச்சொல்லின் இணைப்பைப் படிப்பது அல்லது எழுதுவது


Français conjuguer
Allemand konjugieren
Anglais to conjugate
Arabe اصراف
Chinois 变位
Espagnol conjugar
Grec κλίνω
Hébreu להטות
Italien coniugare
Portugais conjugar
Roumain a conjuga
Russe спрягать
Soninké (na a) yilla
Turc fiil çekimlemek
Ukrainien відмінюватиஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி பிரஞ்சு