ஒரு வினைச்சொல்லின் இணைப்பைப் படிப்பது அல்லது எழுதுவது


Français conjuguer
Albanais me konjugu
Allemand konjugieren
Anglais to conjugate
Arabe اصراف
Chinois 变位
Espagnol conjugar
Grec κλίνω
Hébreu להטות
Italien coniugare
Portugais conjugar
Roumain a conjuga
Russe спрягать
Soninké (na a) yilla
Turc fiil çekimlemek
Ukrainien відмінюватиஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி பிரஞ்சு