தடுப்பூசி போடுதல்


Français vaccination
Albanais vaksinimi
Allemand Impfung
Anglais vaccination
Arabe تلقيح
Chinois 疫苗接种
Espagnol vacuna
Grec εμβολιασμός
Hébreu חיסון
Italien vaccinazione
Portugais vacinação
Roumain vaccinare
Russe вакцинация
Soninké booxonde/faraxunde
Turc aşılama
Ukrainien щепленняஆரம்ப பள்ளி உடல்நலம் கல்லூரி மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு