தொண்டை


Français gorge
Albanais fyti
Allemand Hals / Rachen
Anglais throat
Arabe حلق
Chinois 喉咙
Espagnol garganta
Grec λαιμός
Hébreu גרון
Italien gola
Portugais garganta
Roumain gât
Russe горло
Soninké xore
Turc boğaz
Ukrainien горлоஆரம்ப பள்ளி உடல்நலம் கல்லூரி மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு