தோட்டக்காரம்மா


Français gardienne
Albanais rrojtare
Allemand Hausmeisterin
Anglais school attendant
Arabe حارسة
Chinois 门房
Espagnol guardian
Grec φύλακας
Hébreu שומרת
Italien custode
Portugais porteira
Roumain paznic
Russe консьержка
Soninké koorosindaana
Turc hademe
Ukrainien охоронниця
LSF   Langue des Signes Françaiseஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு யார்