நடுநிலைப் பள்ளி அல்லது உயர்நிலைப் பள்ளி நூலகம்


Français CDI (centre de documentation et d'information)
Albanais bibloteke
Allemand Schulbibliothek
Anglais School library
Arabe مركز التوثيق والمعلومات
Chinois 学校图书馆
Espagnol centro de recursos de información / biblioteca
Grec σχολική βιβλιοθήκη
Hébreu ספרייה
Italien biblioteca scolastica
Portugais Centro de Documentação e Informação
Roumain Centru de Documentare şi de Informare
Russe ЦДИ
Turc Dokümantasyon ve Enformasyon Merkezi
Ukrainien ЦДІஇடம் கல்லூரி