பள்ளி கூட்டுறவானது வகுப்பின் செயல்பாட்டு வரவுசெலவுத் திட்டத்திற்கு கூடுதலாகப் பணத்தைச் சேகரிக்கிறது ஆகும் (பொருட்கள், வெளியூர் பயணங்கள் போன்றவற்றுக்கான பங்களிப்பு)


Français coopérative
Albanais keshilli i klases
Allemand Förderverein
Anglais school cooperative
Arabe التعاونية المدرسية
Chinois 校内合作社
Espagnol cooperativa
Grec ταμείο τάξης
Hébreu עמותת הורים למימון פעילויות בית ספר
Italien associazione che raccoglie fondi per materiale scolastico e attività
Portugais Cooperativa escolar
Roumain cooperativă
Russe школьный кооператив
Turc okul kooperatifi
Ukrainien шкільний кооперативஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி மழலையர் வகுப்பு யார்