பள்ளி திட்டங்கள்


Français programmes scolaires
Albanais programi shkollor
Allemand Lehrplan
Anglais (School) Curriculum
Arabe مناهج مدرسية
Chinois 课程
Espagnol programas escolares
Grec σχολικά προγράμματα
Hébreu תוכנית לימודים
Italien programmi scolastici
Portugais programas escolares
Roumain program şcolar
Russe школьная программа
Turc okul programları
Ukrainien шкільна програма
LSF   Langue des Signes Françaiseஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி பள்ளிப்பருவம் மழலையர் வகுப்பு