பாதுகாவலர்


Français tuteur
Albanais tutor/ mësues
Allemand Tutor / Vormund
Anglais guardian
Arabe وصيّ
Chinois 监护人
Espagnol tutor
Grec κηδεμόνας
Hébreu אפוטרופוס
Italien tutore
Portugais tutor
Roumain tutore
Russe опекун
Soninké jatigi
Turc veli
Ukrainien опікунஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி குடும்பம் மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு