பேருந்து


Français bus
Albanais autobus
Allemand Bus
Anglais bus
Arabe حافلة
Chinois 坐公交
Espagnol autobús
Grec Λεωφορείο
Hébreu אוטובוס
Italien autobus
Portugais autocarro
Roumain autobuz
Russe автобус
Soninké biisi
Turc otobüs
Ukrainien автобус
LSF   Langue des Signes Françaiseஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி கல்வி சுற்றுலாக்கள் மழலையர் வகுப்பு