மருத்துவரிடம் செல்ல வேண்டும்


Français Il faut aller chez le médecin
Allemand Man muss zum Arzt.
Anglais You need to see the doctor
Arabe يجب الذّهاب عند الطّبيب
Chinois 必须去看医生
Espagnol Hay que ir al médico
Grec Πρέπει να πας στο γιατρό
Hébreu צריך ללכת לרופא
Italien Bisogna andare dal dottore
Portugais é preciso ir ao médico
Roumain Trebuie sa mergeți la doctor
Russe Надо сходить к врачу
Soninké nan xawa telle jaarandiran
Turc Doktora gitmek gerek
Ukrainien Треба йти до лікаря.ஆரம்ப பள்ளி உடல்நலம் கல்லூரி மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு