முழுமையாக்க


Français compléter
Albanais me kompletu
Allemand ergänzen
Anglais complete
Arabe يكمل
Chinois 补充
Espagnol completar
Grec συμπληρώνω
Hébreu להשלים
Italien completare
Portugais completar
Roumain a completa
Russe заполнить
Soninké (na a) tinmandi
Turc tamamlamak
Ukrainien доповнювати
LSF   Langue des Signes Françaiseஆரம்ப பள்ளி கற்றல் கல்லூரி மழலையர் வகுப்பு