வாய்வழி விளக்கக்காட்சி


Français exposé
Albanais prezantim
Allemand Referat
Anglais Oral presentation
Arabe عرض شفوي
Chinois 演讲
Espagnol exposición oral
Grec προφορική παρουσίαση
Hébreu מבחן בעל-פה
Italien presentazione orale
Portugais Apresentação oral
Roumain prezentare orală
Russe устное выступление
Turc sunum
Ukrainien усний виступஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி செயல்பாடுகள்