விளையாட


Français jouer
Albanais me luajt
Allemand spielen
Anglais play
Arabe يلعب
Chinois
Espagnol jugar
Grec παίζω
Hébreu לשחק
Italien giocare
Portugais brincar
Roumain a se juca
Russe играть
Soninké nan sanga
Turc oynamak
Ukrainien гратиஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி செயல்பாடுகள் மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு