விவசாய தொழில் முறை பட்டம்


Français BPA (brevet professionnel agricole)
Albanais deftese arsimi buqesor
Allemand landwirtschaftliches Berufsdiplom
Anglais professional agricultural certificate
Arabe شهادة التأهيل لمهن الفلاحة
Chinois 农业职业文凭
Espagnol certificado profesional agrícola
Grec πιστοποιητικό επαγγελματια αγρότη
Hébreu תעודה מקצועית סוף חטיבה חקלאית
Italien diploma di scuola agraria
Portugais diploma profissional agrícola
Roumain certificat de zece clase (certificat de absolvire a ciclului inferior al liceului )
Russe Диплом BPA
Turc ziraat meslek belgesi
Ukrainien Диплом BPAகல்லூரி பள்ளிப்பருவம்