வெறுப்பு


Français dégoût
Allemand der Ekel
Anglais disgust
Arabe الاشمئزاز
Chinois 厌恶
Espagnol asco
Grec αποστροφή
Italien disgusto
Portugais nojo
Roumain dezgust
Russe отвращение
Soninké Tunbakke
Turc igrenme
Ukrainien огидаஆரம்ப பள்ளி உணர்ச்சிகள் கல்லூரி மழலைக்கல்வி மழலையர் வகுப்பு