வகுப்பில் பங்கேற்பு


Français participation
Albanais pjesmarrje ne mesim
Allemand mündliche Mitarbeit
Anglais Participation
Arabe مشاركة في القسم
Chinois 课堂发言
Espagnol participación
Grec συμμετοχή
Hébreu השתתפות
Italien partecipazione
Portugais participação
Roumain participare
Russe участие
Turc derse katılım
Ukrainien участьநடத்தை ஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி