மரியாதை


Français respect
Albanais respekt
Allemand Respekt
Anglais Respect
Arabe إحترام
Chinois 尊敬
Espagnol respeto
Grec σεβασμός
Hébreu כבוד
Italien rispetto
Portugais Respeito
Roumain respect
Russe уважение
Turc saygı
Ukrainien повага
LSF   Langue des Signes Françaiseநடத்தை ஆரம்ப பள்ளி கல்லூரி மழலையர் வகுப்பு