Shqip domaine

Afficher les images
fëmijë
djalë
mësuëse
mësimdhënese
drejtor i shkollës
rrojtar i shkollës
nxënes
shoqe/mike
mësuës
drejtoresha e shkollës
animator
infermier i shkollës
kujdestar i fëmijëve
vajzë
shok/mik
mësuëse/ mësimdhenës
animatore
rrojtare
agjent i specializuat në parashkollor
profesionistët e çerdhjes
drejtor i çerdhjës
drejtoresha e çerdhjës
drejtor
drejtoresha
roje shkolle
profesor
profesoresha
drejtor i kolegjit/ drejtor i shkollës fillore
menaxheri i kolegjit/ menaxheri i shkollës fillore
drejtoresha e kolegjit/ drejtoresha e shkollës fillore
roje shkolle
këshilltar kryesor arsimor
infermiera e shkollës
asistente social
një nxënes i zgjedhur nga klasa për t’i reprezentuar gjithat nxënes e klases
një prind i zgjedhur nga nje asociacion per t’i reprezentuar gjithat prindërit e nxënesit të klases
aktivitetet
kor
gjimnastikë
pikturë
këngë
akitivitetet pas shkollës
kercimi
hobi
sport
lojra
vizatimë
këngë
sport ekipore
është një libër me shumë vizatime dhe tekst
me luajt
ditëlindje
aktivitete sportive
një kohë të shkurtër të gjumit
me bërë gjera me fëmijët per t’i bërë ata të flenë
rekreacion
pishina
shqiptimi
mësime
me kuptu
me vizatu
me fol/ me u shpreh
shkrimi
fëmija juaj ka vështirësi
me mësu
me dëgju
me përshkruajt
me treguar
fëmija juaj ka bërë përparime / fëmija juaj është duke bere perparime
leksik
me lexu
leximi
fëmija juaj mëson shpejt/ fëmija juaj është duke mesuar shpejt
mu koncentru
fletë
me recitu
me pytë
me ngre dorën
detyra
test/ vlerësim
me zgjidh
alfabeti
me punu
me drejtu
me u pergjigj
me shqiptu
me shiku
fjalori
me rendit
me imagjinu
me spjegu
me shpik
me klasifiku
me kërku
me mendu?
me krahasu
me kompletu
përgjigje
mësim
me gojë
me shkrime
me venë
me nënvizu
me numru
me rrethu
me kornizu
me paramendu/ me imagjinu
zakonet
mirdita/përshëndetje
faleminderit
mirupafshim
ngjyrat
e bardha
blu
e verdhe
e zez
aktivitetet [activites]çerdhje [Petite enfance]fillore / elementare [Élémentaire]kolegj [Collège]mësime [apprentissages]ngjyrat [couleurs]parashkollor [Maternelle]qui SH [qui]Shqip domainethème Shqip [theme]